Sydostasien i de sino-amerikanska maktförskjutningarnas epicentrum

23 januari, 2013 - kl. 18:00 till 19:00

FUF, Svenska Kommittén för Laos, Vietnam och Kambodja och ABF Stockholm bjuder in till seminariet

Sydostasien i de sino-amerikanska maktförskjutningarnas epicentrum

 

Datum: Onsdag 23 januari

Tid: kl 18.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

Ingen föranmälan krävs

 

Under decennier präglades Sydostasien av krigen i Indokina.

Regionen var djupt splittrad i det Kalla krigets motsättningar.

Slutet på det andra Vietnamkriget (1975) ledde inte till fred i

regionen. I början av 1979 trängde kinesiska trupper in i norra

Vietnam för att ”bestraffa” Vietnam för dess inmarsch i Pol Pots

Kampuchea.

USA, Kina och ASEAN formade en ohelig allians för att driva

ut Vietnam ur Kambodja. Inte förrän efter Parisavtalet om

Kambodja (1992) kunde en normalisering av relationerna

inom regionen inledas. I mitten av 1990-talet kunde länderna

förenas i ASEAN och under de senaste två decennierna har

Sydostasien i stort sett levt i fred.

Kinas uppgång och allt mer självsäkra agerande har samtidigt

skapat nya spänningar och 2010 hade den territoriella konflikten

om Spratlyöarna i den Sydkinesiska sjön nått en omfattning

som gjorde att ASEAN-länderna aktivt uppmanade USA till ett

djupare engagemang i regionen. Säkerhetsfrågorna har åter

kommit i förgrunden. Vad innebär detta för utvecklingen i

Sydostasien och i synnerhet för länderna i Indokina?

 

Föreläsning med Börje Ljunggren, fd ambassadör i Vietnam

och Kina och författare till boken Kina – vår tids drama och

Stein Tönnesson, professor vid Uppsala Universitet, författare

till Vietnam 1946 och en av världens ledande auktoriteter på

Sydkinesiska sjön.

Samtalsledare: Johan Peanberg

Dela det här:
Publicerat i Kalender