NAI-Nordiska Afrikainstitutet-Policy- och forskningsstödjande enheten

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum i Norden för forskning, dokumentation och information om dagens Afrika. Institutet gör forskning och analys av Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studenter och allmänhet.

Institutet är en statlig svensk myndighet och finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige)

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för höstterminen 2013. (En termin. Heltid.)

 

Vad innebär praktiken?

Forskningsstöd i olika former, tex transkribering av intervjuer, språkgranskning, support vid konferenser, föreläsningar och andra evenemang. Även att delta i externa evenemang och rapportera tillbaka till forskare. Göra mindre undersökningar och presentera resultat. Delta i forskningsstödsenhetens dagliga verksamhet och utföra olika administrativa uppgifter.

1) Litteratursökning och relaterat stöd till forskare, särskilt kopplat till forskningsprojektet med konfliktperspektiv på marknadsutveckling inom jordbrukssektorn i Liberia, men troligen också bredare inom klustret

2) Stöd till Konfliktklustrets arbete med den s.k. Liberiapiloten för utveckling av samarbete mellan forskningen och ’biståndets policy och praktik’, inklusive uppbyggnad och administration av nätverket

 

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av administrativt arbete. Vana att arbeta med Office program och internet. Mycket goda kunskaper i engelska. Flytande svenska i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Intresse av frågor som berör forskning om Afrika.

Övrig information

Praktikanten ska under praktiken vara inskriven vid ett svenskt universitet och kunna tillgodogöra sig praktiken som högskolepoäng. Praktikanten ska vara försäkrad via universitet/högskola.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser