Volontur-Handläggare

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Volontur är en volontärförmedling som samarbetar med organisationer i Centralamerika som arbetar med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor och mänskliga rättigheter. I Sverige erbjuder Volontur koordinering, rådgivning och utbildning till utresande volontärer. Volontur arbetar också med informationsspridning om hållbart resande.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för höstterminen 2013. (En termin. Heltid, minst 75%)

Vad innebär praktiken?

Handläggarpraktik: praktikanten sköter kontakter med samarbetsorganisationer i Centralamerika; följer upp volontärprojekten och söker nya samarbeten. Eventuell möjlighet att resa. Praktikanten hjälper också till i arbete med att söka finansiering.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Goda kunskaper i spanska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Inga formella krav. Praktikant måste ha stort intresse för frågorna, och tro sig kunna arbeta med åtminstone några av de uppgifter som föreslås ovan.

Övrig information

Volontur är en nystartad förmedling som i nuläget drivs av en person (som tidigare bott och arbetat inom bistånd i Centralamerika). Rätt praktikant har möjlighet att om så önskas också få delta aktivt i övergripande planeringsarbete och utformande av strategier.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser