Sida-EKOADM/ANALYS

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-EKOADM: 2 praktikanter till ANALYS

Höstterminen 2013 erbjuder vi två praktikplatser till drivna och motiverade studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning. Praktiken kommer att vara förlagd till enheten för Analys och Samordning som är en del av avdelningen för Ekonomi och Administration.

Enheten består av 18 personer och ansvarar för att samordna Sidas arbete med mål- och resultatstyrning, statistikrapportering samt uppföljning av intern styrning och kontroll. Detta inkluderar ansvar för samordning av arbetet med att ta fram Sidas årsredovisning, budget och prognos, statistikrapportering av biståndet samt medverka i Sidas verksamhetsplanering och uppföljning.

Ett av arbetsområden är specifikt knutna till intern styrning och kontroll är samordningen av myndighetens arbete med riskanalyser och hantering av kontrollåtgärder, samordning av finansiella styrningen av myndigheten, ledningen av inspektionsverksamheten av utlandsmyndigheterna samt sammanställningen av myndighetens ställningstagande till Riksrevisionens och Internrevisionens granskningar.

Det andra arbetsområdet är knutet till mål- och resultatstyrning. Framförallt handlar detta om Sidas årsredovisning, strategirapportering, tidredovisning samt verksamhetsuppföljning. Sida arbetar kontinuerligt med att förbättra sin resultatstyrning.  Arbetet på enheten innefattar ett nära samarbete med Sidas ledning samt med Utrikesdepartementet och praktikanten kommer att få goda möjligheter att arbeta verksövergripande samt att erhålla gedigna kunskaper om hela Sidas verksamhet.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för höstterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

De två praktikplatserna är knutna till arbete antingen inom intern styrning och kontroll eller inom mål- och resultatstyrning. Sökande uppmanas att ange motivering i sin ansökan för vilket arbetsområde som föredras. Praktikanterna kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier kopplade till statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning och kunskaper om styrningsfrågor inom staten. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenheter av utrednings- och självständigt arbete.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt  universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser