Sida-INTEM/MULTI

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-INTEM/M: Enheten tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM).

INTEM/Multi innehar övergripande ansvar för multilateral koordinering och samarbete på Sida. Multi innehar för nuvarande sju tjänster för detta; En FN/UNDP-samordnare, 1 FN/UNICEF-samordnare, två Världsbanks-samordnare och två EU-samordnare och en enhetschef. Denna praktikant ska stärka enhetens övergripande multilaterala arbete med fokus på kommunikation.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för höstterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

  • · Medverka i sammanställning samt uppdatering av väsentlig multilateral information på Sharepoint, både avdelningssidan och nätverkssidan.
  • · Medverka i koordinera och bidra till framtagandet av multilateral informations material ss. portföljöversikter (per organisation) på Sida, i samarbete med Multisamordnarna, fokalpunkter, Ekostat och CITAT
  • · Medverka till framtagandet av en övergripande multilateral portföljöversikt på Sida
  • · Delta i det övergripande arbetet på Sida med att genomföra regeringens Strategi för Multilateralt Utvecklingssamarbete
  • Evenemang: hjälpa till att anordna de seminarier och konferenser som enheten har planerade till våren 2013.
  • Delta i det övergripande arbetet på Sida och annat som enheten har behov av efter avstämning med handledare

 

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet inom ämnesområde med relevans för enhetens huvudområden (multilaterala frågor)

God analytisk förmåga

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

God förmåga att sammanställa information på engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet, av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer eller information).

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt  universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser