Sida PROGSAM Budgetstöd

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Avdelningen för Programsamarbete (PROGSAM) ansvarar för arbetet i de länder som Sida bedriver ett långsiktigt programsamarbete med: Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Burma, Etiopien, Kambodja, Mali, Mocambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia. Till avdelningen hör också de tre regionala teamen i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids, demokrati och miljöfrågor. PROGSAM på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på två resursenheter som ansvarar för tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/MR.

Praktikplatsen avser praktik på Resursenhet 1 med särskild inriktning mot program/budgetstöd, innovativa resultatbaserade stödformer, analys och stöd till ekonomiska reformer och offentlig finansiell styrning. Praktikplatsen avser heltid under motsvarande en universitetstermin med start augusti/september 2013.

Målet med praktiken

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med stöd till bredare utvecklingsprogram vilka som utgångspunkt tar samarbets­ländernas egna planer och använder deras egna system för att skapa långsiktig bärkraft. Analys av och stöd till reformer av de offentliga finansiella systemen, samt riskhanteringen och design av stödformerna utgör viktiga delar. Praktikanten ska också få viss insikt i Sidas övriga arbete genom möjlighet att delta i möten, seminarier och kurser som anordnas av Sida.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för höstterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:

 •  Stöd i handläggning av insatser (beredning, uppföljning och avslut) vad gäller program/budgetstöd samt stöd till reformer av offentlig finansiell styrning
 • Delta i utformandet av resultatförslag som underlag för regeringens samarbetsstrategier med fokus på förutsättningar för programstödsformer
 • Portföljanalys av programstödet
 • Portföljanalys av stöd till offentlig finansiell styrning
 • Kartläggning av finansieringsmekanismer i relation till hur de använder ländernas system och hanterar risk
 • Delta i vidareutvecklingen av resultatbaseradeformer där biståndet betalas ut i efterhand mot resultat
 • Andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens ansvarsområden

Önskvärd kompetens/erfarenhet

• Minst C-nivå inom nationalekonomi eller förvaltningsekonomi

• God analytisk förmåga

• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

• Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenhet

 • Relevant erfarenhet från statlig/kommunal förvaltning
 • Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande
 • Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete
 • Språkkunskaper i franska

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt  universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser