Sida PROGSAM Fred och säkerhet

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Avdelningen för Programsamarbete (PROGSAM) ansvarar för arbetet i de länder som Sida bedriver ett långsiktigt samarbete med. Till avdelningen hör också de tre regionala teamen i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids, demokrati och miljöfrågor. PROGSAM på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på två resursenheter som ansvarar för tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/MR. Praktikplatsen avser praktik på Resursenhet 1 med särskild inriktning mot fred- och säkerhetsfrågor.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för höstterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med ett konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet. Tillsammans med handledaren identifieras ett eller ett par nyckelområden för praktiken. Praktikanten kommer bland annat att ge stöd i handläggning av insatser inom fred och säkerhet och vara delaktig i utformandet av resultatförslag som underlag för regeringens samarbetsstrategier för länder som befinner sig i en form av konfliktsituation.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

• Minst C-nivå i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande med fokus på internationella relationer och konfliktteori

• God analytisk förmåga

• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

• Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenhet

• Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete or/eller humanitärt bistånd

• Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

• Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt  universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser