Indevelop, 2 platser

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Indevelop is a Swedish consulting company working for sustainable social development. Indevelop provides policy support, project management and training services.

Indevelop är ett konsultföretag verksamt inom utvecklingsbistånd. Vi arbetar med projektledning, utbildningar och utvärderingar för Sida, EU, Dfid, Världsbanken och FN organ och andra globala organ såsom The Global Alliance for Vaccins and Immunization. Indevelop har gedigen kunskap och kompetens inom utvecklingsfrågor, resultatstyrning samt uppföljning och styrning av uppdrag inom utvecklingsbiståndet. Vi arbetar också specifikt med hälsosektor utveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratifrågor.

Indevelops mål är att kombinera egen expertkompetens med forskningskunskap och praktiska metoder i genomförande av de uppdrag vi gör. Uppdragen genomförs med en kombination av egen personal och underkonsulter för att erbjuda uppdragsgivarna den bästa kompetensen och erfarenheten. Underkonsulterna är både svenska och internationella experter, forskare, akademiker, experter inom svenska förvaltning och biståndsexperter.

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatserna är tillsatta för höstterminen 2013. (En termin. Heltid.)

Vad innebär praktiken?

Plats 1:

Projektassistent för ITP-avdelningen

Att assistera projektledningen i genomförandet av internationella och regionala ITP-utbildningar i UNSCR 1325. Arbetet innebär förberedelser, genomförande och uppföljning av programmen. Tidvis intensiva arbetsperioder. God administrativ förmåga samt social kompetens är centralt för praktiken. Deltagande länder är Sydsudan, Liberia, DR Kongo, Colombia, Georgien, Libanon, Palestina, Jemen, Libyen och Irak.

Att assistera Indevelops affärsutvecklingsarbete, framför allt genom att delta i arbete med intresseanmälningar och anbudsarbete för internationella uppdrag.

Att genomföra ett självständigt arbete kring frågeställningen ungdomar-kompetensutveckling-sysselsättning-social integration

Plats 2:

Att assistera i projektledning, anbudskrivande samt genomförande av utredningsuppdrag.  Arbetet kan t.ex. vara att;

  • Bidra i datainsamling och sammanställning av data från utvärderingar och annat utredningsarbete.
  • Assistera och ta ett delansvar för delar i anbudsförfarande.
  • Assistera och ta ett delansvar i projektledning av projekt.
  • Ta delansvar för genomförande av studiebesök från Indevelops samarbetsländer.
  • under ledning av en konsult utveckla ett material kring youth, employment and post conflict ”briefing material, case studies (good examples) PPT presentation

Önskvärd kompetens/erfarenhet

(OBS! Plats 1 är tillsatt höstterminen 2013) Plats 1:

Intresse/kunskap inom 1325/Peace and Conflict/Gender

Vana av projektarbete/ administrativt arbete

Intresse för utbildning/kapacitetsutveckling

God social förmåga

Flytande engelska/svenska-kunskaper

Plats 2:

Intresse för utredningsarbete och att arbeta med utvärderingar samt och erfarenhet av att samla data enlighet samhällsvetenskaplig metod

Vana av projektarbete/ administrativt arbete

God social förmåga

Flytande engelska/svenska-kunskaper

Meriterande kompetens/erfarenhet

(OBS! Plats 1 är tillsatt höstterminen 2013) Plats 1:

Kunskaper i franska och arabiska. Erfarenhet från deltagarländer.

Plats 2:

Gärna språkkunskaper i  arabiska, ryska, ukrainska, swahili, serbo-kroatiska eller motsvarande.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser