Sida-INTEM/TEMA-Enheten för tematiskt stöd

Plats:

Praktikarbetsplatsens hemsida:

När och omfattning:

Hösten 2013 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-INTEM/TEMA-Enheten för tematiskt stöd

Enheten tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM).

Huvuduppgifterna för Enheten för Tematiskt stöd är att inom ämnesområdena:

 • Samhällsbyggnad (energi, vatten och sanitet och urban utveckling)
 • Miljö och klimat för hållbar utveckling
 • Jord- och skogsbruk, landfrågor och matsäkerhet
 • Marknadsutveckling (privatsektorutveckling, finansiella sektorn och handelsfrågor)
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Hälsa
 • Utbildning
 • Jämställdhet

Verka för att:

 1. Förvalta och utveckla Sidas arbetsprocesser för beredning, uppföljning och rapportering av policyer.
 2. Säkerställa intern styrning och kontroll i verksamheten
 3. Ansvara för att utarbeta underlag för policyer och utföra andra tematiska regeringsuppdrag
 4. Stödja de operativa avdelningarna i att uppnå effektivitet och hög kvalitet i beredning, genomförande och uppföljning av insatser samt bilaterala, regionala och multistrategier utifrån gällande policyer och aktuell kunskap
 5. Genom fortlöpande omvärlds- och resultatanalys, bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling

Företräda och öka förståelsen för hur Sidas resultat påverkar fattiga människor inom avdelningens kompetensområden.

 

När? Hur länge? Omfattning?

OBS! Praktikplatsen är tillsatt för höstterminen 2013. (En termin. Heltid.)

 

Vad innebär praktiken?

Kommunikation

Sammanställa och uppdatera information om enhetens verksamhet och ämnesområden på Sidas interna hemsida, Inside. Bidra med underlag och information till interna och externa debattartiklar i samverkan med ämnesföreträdare.

Datainsamling och sammanställning

–       Leda framtagandet av enhetens portföljöversikter inom enhetens ämnesområden. Arbetet innebär att sammanställa statistik och beskrivande text av insatserna i samverkan med statistiker och handläggare från andra avdelningar på Sida.

–       Medverka till framtagandet av en övergripande portföljöversikt på Sida för TEMA

Evenemang
Hjälpa till att anordna seminarier och konferenser som enheten har planerade till hösten 2013.

Deltagande i enhetens löpande arbete

Delta i det övergripande arbetet på Sida och annat som enheten har behov av efter avstämning med handledare och enhetschef.

 

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående studier vid universitetet eller högskola inom ämnesområde med relevans för enheten.

God analytisk förmåga.

Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Mycket god förmåga att sammanställa information på engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer eller information)

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Praktiken är oavlönad. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser