Referat från FUF-fåtöljen 3/6: ”Svensk vapenexport – Peter Winai skildrar idéer ur sin nya bok ’Ingreppet’”

Tisdagen den 3 juni välkomnade FUF:s seminariegrupp Peter Winai till FUF-fåtöljen för att prata om svensk vapenexport utifrån sin nya spänningsroman ”Ingreppet”.

Peter Winai har en bakgrund som utredare och konsult och har bland annat arbetat för Försvaret, SIPRI, Folke Bernadotteakademin och Polisen. Denna bakgrund har lett till hans intresse för frågor rörande svensk vapenindustri och till att han sedermera bestämde sig för att skriva en politisk spänningsroman på ämnet – något som han ansåg saknades.

Winai berättar att huvudintrigen i boken är att orderingången på svenska vapen sjunker och att utvecklingen av försvarsindustrins nya system för terrorismbekämpning riskerar att avbrytas. De svenska vapentillverkarnas hemliga brödraskap bestämmer sig då för att genomföra ”ingreppet” genom att iscensätta ett hot från islamistiska terrorister mot Rosenbad för att få opinionen försvarsvänlig.

Lärdomar som Winai har dragit genom åren och som färgar handlingen i boken är dels att svensk vapenindustri inte uteslutande är svensk (British Aerospace äger till exempel stora delar av den), dels att samhället består av olika grupperingar/skikt som medvetet hålls åtskilda eftersom, menar Winai och påpekar samtidigt att han har blivit alltmer konspiratorisk med åren, ”det inte är meningen att vi ska veta om allt”.

Winai fortsatte sedan sitt anförande genom att dra paralleller mellan sin bok och verkligheten genom att lyfta händelsen då ett ryskt spionplan tidigare i våras flög in mellan Öland och Gotland. Han ställde sig frågan hur det kommer sig att händelser som denna beskrivs så olika i olika fora. Enligt Winai finns en linje i denna diskussion som handlar om att starka ekonomiska intressen omgärdar vapenhandeln och att insynen här är obefintlig. Denna händelse skulle därför, i likhet med ”ingreppet” i romanen, kunna ha varit riggad för att driva opinion.

En central frågeställning i vapenexportdiskussionen menar Winai är vem som har pengar att driva frågor. Han menar att frågan om ett dåligt försvar får olika innebörder om den drivs som en öppen demokratisk process, eller om vinstintressen styr. En central utgångspunkt menar Winai alltid bör vara att frågan styr svaret. Om frågan i detta fall rör om det i Sverige finns ett så kallat ”rysshot” är upprustning svaret. Men rör frågan fred och frid ligger svaret på en annan nivå och rör sådant som demokratisering, stabilitet i närmiljön, mat för dagen och så vidare – med andra ord sådant som till exempel Sida arbetar med. Var försvarsmakten kommer in i detta arbete är enligt Winai ofta en grumlig fråga – något som kan bero på att det är svårt att inkludera försvaret i dessa processer. En annan förklaring skulle enligt Winai kunna vara att det finns intressen av att det ser ut på detta vis.

Winai diskuterade vidare att politiken bakom svensk vapenhandel sker bakom stängda dörrar – ytterligare en lärdom som han har dragit av sina år inom svenskt försvarsarbete och som färgar boken. Han menar att det måste finnas ett visst mått av transparens inom den svenska vapenexporten även om sekretess samtidigt är nödvändigt. Ekonomiska intressen styr handeln, men går det att ihop att som Sverige exportera vapen och samtidigt förespråka demokrati och utomlands?, frågar sig Winai och menar att det är att driva två parallella linjer. Om man ska tala om fred, ska man inte tala om nedrustning då? Detta är enligt Winai en kärnfråga samtidigt som han menar att det inte är möjligt för Sverige att ensidigt nedrusta och hamna ”off guard” i relation till andra länder – något som visar på komplexiteten i den svenska vapenexportens vara eller icke vara.

Av: Anna Sjöberg Tibblin

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer