FUF:s mentorskapsprogram

Genom mentorskapsprogrammet vill FUF bli ännu bättre på att ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som vår mycket kvalificerade medlemsbas besitter och knyta den samman med våra yngre medlemmar som med stort intresse och driv studerar globala utvecklingsfrågor på universitetsnivå/är nyexade och aktivt engagerar sig i FUF:s verksamhet.

2013-09-04 17.50.58

Vem kan få en mentor?

Den som är:

…medlem i FUF
…aktiv i någon av FUF:s vidareinformatörsgrupper
…intresserad av globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete
…ung, student/nyexad och som ska ut på/är ny på arbetsmarknaden
…tillgänglig för att planera möten och träffa sin mentor ca 2-3 gånger/termin

Vem kan bli mentor?

Den som är:

…medlem i FUF
…intresserad av att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av arbete med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete till en eller ett par unga människor som ska ut på/är nya på arbetsmarknaden
…tillgänglig för att planera möten och träffa adept/adepter ca 2-3 gånger/termin

Hur går det till?

FUF har en mentorspool bestående av yrkesverksamma och pensionerade kvinnor och män med mycket goda kunskaper om, och erfarenheter av arbete med, globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete. Aktiva i FUF:s vidareinformatörsgrupper anmäler sitt intresse för att bli tilldelad en mentor till FUF i början av varje termin. (Det går bra att lämna önskemål på särskild mentor alternativt mentor med erfarenhet av särskilda geografiska områden, ämnesområden eller sektor). FUF matchar sedan ihop adepter och mentorer, men kan inte garantera att alla adepter får mentorer enligt sina önskemål. Varje mentor blir tilldelad en eller flera adepter per termin. Mentorerna och adepterna ansvarar själva för att planera möten och träffas ca 2-3 gånger per termin. I slutet av terminen utvärderar mentorn och adepten sina träffar.

Har du frågor om mentorskapsprogrammet?

Kontakta isabella.axelsson@fuf.se

 

Dela det här:
Publicerat i Övrigt