Resultatet av resultaten (video)

19 mars 2012, FUF och Riksbankens Jubileumsfond

Läs rapporten om Resultatstyrning inom utvecklingsarbetet här

Läs utvärdering om Styrning av svenskt bistånd här

Seminarierapport, samt sammandrag på engelska:
19 mars 2012, Resultatet av Resultaten- seminarierapport
Results seminar March 19 English Summary
Sammanställning enkätsvar

Del 1:

Del 2:

Del 3:

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer