Indevelop (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.indevelop.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Indevelop is a Swedish consulting company working for sustainable social development. Indevelop provides policy support, project management and training services. Indevelop has since 1986 worked with international development providing expertise in the areas of health sector development, human rights, democratic governance and human security in a development context.
Indevelop’s consultancy services include support to policy development, project management, capacity development, monitoring and evaluation, studies and reviews and institutional development.
We provide effective technical assistance and training services that promote gender equality principles, a rights-based approach, equity perspectives and human rights principles. We work closely with donors, partner governments and civil society to develop capacity and improve aid effectiveness through a results oriented approach.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. Start jan./febr. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Indevelop vill erbjuda en meningsfull och intressant praktikplats till sina praktikanter. Alla praktiker ser inte likadana ut i omfattning eller innehåll men vi strävar efter att ge våra praktikanter en sammanhållen upplevelse av hur det är att arbeta på ett konsultföretag inom utvecklingsbiståndet. Upplägget av praktiken kan således komma att se olika ut i termer av arbetsuppgifter men vårt mål är att efter genomgången praktik så skall praktikanten har arbetat med tre centrala delar av vår verksamhet:

 1. Implementeringsuppdrag. Hos oss handlar detta framförallt om Sidas International Training Programs. Arbetsuppgifterna varierar och omfattar allt från registrering av deltagare i Sidas databas till att bistå programledningen och interagera med deltagarna och på kursernas Sverigedel. Praktikanten kommer att få insyn i hur man projektleder och koordinerar ett implementeringsuppdrag.
 2. Offertarbete. Det mesta av biståndet förmedlas idag genom så kallade upphandlingar och detta är en mycket viktig och central del av vår verksamhet. Arbetsuppgifterna varierar men handlar om att organisera anbudsskrivandet, hur man arbetar med konsulters CVs, tar fram bakgrundsmaterial och sammanställer en offert. Praktikanten kommer att få erfarenhet av hur man arbetar som tender coordinator och bid manager.
 3. Utvärderingar. Indevelop har ett utvärderingsramavtal med Sida där vi både utför och projektleder utvärderingar av svenskt bistånd. Arbetsuppgifterna varierar men praktikanten kommer att möjligtvis få göra avgränsade uppgifter som juniorkonsult, formatera rapporter, skriva sammanfattningar eller skugga en projektledare under processen.
 4. Egen studie/självständigt arbete:

Att följa aktuell forskning och praktik är en viktig del i vårt arbete inom de sektorer vi jobbar, Praktikanten kommer få ansvar för att utveckla ett material för en frågeställning som är relevant för det arbete vi just nu arbetar på.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

 • Intresse/kunskap inom 1325/Peace and Conflict/Gender
 • Vana av projektarbete/administrativt arbete
 • Intresse för utbildning/kapacitetsutveckling
 • God social förmåga
 • Flytande engelska/svenska-kunskaper

Meriterande kompetens/erfarenheter

 • Kunskaper i franska och arabiska.
 • Erfarenhet från deltagarländerna.
 • Läst kurser i genusvetenskap

Övrig information

Deltar på interna möten, allmänna möte och visa interna utvecklingsprojekt på företaget.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser