Sida-Avdelningen för Reform- och selektivt samarbete/SELSAM (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Avdelningen för Reform- och selektivt samarbetes enhet för Selektivt samarbete är en enhet med mål att stimulera och stärka stabila och ömsesidiga relationer mellan svenska partners och partners i låg- och medelinkomstländer främst i Afrika och Asien och därigenom bidra till målet för det internationella utvecklingssamarbetet. Enheten kommer  i samband med en omorganisation hantera även utvecklingssamarbetet med Latinamerika i huvudsak Bolivia, Colombia och Guatemala.

Enhetens huvuduppgift är att genomföra gällande samarbetsstrategi för respektive land. Detta ska ske med uppfyllande av gällande kvalitetsnormer.

Vi söker en praktikant för vårterminen 2014. Praktiken är förlagd till enheten på Sidas huvudkontor i Stockholm.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. start mitten/slutet av januari. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Exempel på arbetsuppgifter:
–    Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser
–    Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys och biståndseffektivitet), sammanställningar och informationsmaterial)
–    Stöd att koordinera möten och processer
–    Stöd till internt kvalitetsarbete, exempelvis administrativa och finansiella system
–    Delta i andra arbetsprocesser på avdelningen.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier kopplade till utvecklingsfrågor eller internationella relationer, goda kunskaper i svenska och engelska (kunskaper i ytterligare relevanta språk är meriterande), samt goda kunskaper i datahanteringsprogram såsom Excel, Word och liknande.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av studier/arbete om rättighets- och förvaltningsfrågor och näringslivssamarbete. Erfarenhet av arbete med andra svenska aktörer eller intresse och erfarenhet från någon av regionerna – Afrika (Sydafrika, Botswana, Namibia) eller Asien (Kina, Indien, Indonesien) Latinamerika (Bolivia, Colombia och Guatemala). Kunskap i spanska

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser