Sida-Global-Enheten för Forskningssamarbete, plats 1 och 2 (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sidas forskningssamarbete

Enheten för Forskningssamarbete arbetar med globalt stöd till forskning till nytta för utveckling inom hälsa, samhällsvetenskap, naturresurser och miljö samt naturvetenskap och teknik. Dessutom har enheten ansvar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.

Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och Sidas totala budget för detta är cirka 1 miljard kronor per år.

Arbetet styrs av regeringens strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete som har följande verksamhetsområden:

  • Stöd till förbättrad forskningskapacitet i låginkomstländer, till exempel genom stöd till universitet och forskningsråd i Afrika, Asien och Latinamerika.
  • Vi stödjer internationell forskning som kan bidra till att lösa viktiga utvecklingsproblem, exempelvis för utveckling av vaccin, hälsosystem, jordbruksforskning.
  • Vi stödjer svenska forskningsprogram som fokuserar på frågor som har med utveckling och utvecklingssamarbete att göra.

Information om forskningssamarbetet finns på www.sidaresearch.se

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktikerna?

Insatser och resultat
Uppdatera enhetens beskrivning av insatser och dess resultat, uppdatering av webbförteckning av hälsoinsatser i Afrika.

Assistera vid beredning av insatser

Insyn i beredningsprocessen och Sidas olika system för detta.

Kommunikation

Insamlande och organisering av information/resultat inom Sidas forskningssamarbete för rapportering, presentationer och webbpublicering. Skriva texter för webben och ev annat kommunikationsarbete.

Deltagande i enhetens löpande arbete

Assistera forskningssekreterare med olika uppgifter, delta på möten samt evenemang/möten/seminarier som hålls på Sida.

Evenemang
Hjälpa till att anordna seminarier och konferenser som enheten har planerade under terminen.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående studier vid universitetet

Förmåga att arbeta självständigt, söka information och ta egna initiativ.

God förmåga att sammanställa information på engelska

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande kompetens/erfarenheter

Intresse för forskning, forskningens roll i samhället, forskningssamarbete samt publicering och spridning av forskningsresultat.

Erfarenhet av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer eller information).

Intresse för svenskt myndighetsarbete i allmänhet och bistånd i synnerhet.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser