Sida-Avd. för verksamhetsutveckling-UTV (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-Avdelningen för verksamhetsutveckling(VU)/Enheten för uppföljning och utvärdering (UTV).

Praktiken är förlagd till Enheten för uppföljning och utvärdering (UTV) vid Avdelningen för verksamhetsutveckling. UTV har totalt åtta medarbetare. UTV är Sidas interna utvärderingsfunktion som ansvarar för att strategiska områden inom det svenska utvecklingssamarbetet utvärderas. Sidas utvärderingsverksamhet har två huvudsyften: lärande och ansvarsutkrävande. Lärandefunktionen tillgodoses genom kommunikation både under och efter utvärderingsprocesserna. Lärdomar från utvärderingar används för att förbättra biståndets relevans och effektivitet. UTV har också ansvar för Sidas system och metoder för resultatuppföljning på insatsnivå (projekt och program i biståndet). Enheten arbetar med Sidas resultatbaserade styrning, indikatorer/resultat i Sidas olika processer.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid, med start i januari.

Vad innebär praktiken?

Arbetsuppgifterna fokuseras kring uppföljning och utvärdering. • Bidra till utvärderingsprocesser. • Ta fram statistik och data i samband med utvärderingar. • Arbeta med UTVs kommunikation, publikationer och publikationsdatabas. • Bidra till samordning av seminarier. • Bidra till enheten med arbete med indikatorer. Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer praktikanten även att vid behov bistå enheten i övriga uppgifter. Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier, workshops och föreläsningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Sökande praktikant bör ha genomfört större delen av ett program med samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning. Kunskap och intresse av utvecklingssamarbete välkomnas. Erfarenheter av arbete med myndigheter eller intresse i frågor kring uppföljning, utvärdering, verksamhetsutveckling och resultatstyrning är också fördelaktigt. Arbetet kräver god förmåga att sammanställa och analysera information samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska samt gedigen kompetens i Microsoft Office.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten).

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser