Sida-Avdelningen för Konflikt- och postkonfliktsamarbete/Fred&säkerhet (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-Avd. för Konflikt- och postkonfliktsamarbete;Fred & säkerhetsgruppen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sidas avdelning för konflikt- och postkonfliktsamarbete ansvarar för arbetet länder som befinner sig i eller efter en väpnad konflikt. Avdelningen har också ansvar för att Sida efterlever regeringens Policy fred och säkerhet för utveckling. För detta arbete ansvarar en grupp med 5 handläggare/rådgivare (den s k fred- och säkerhetsgruppen). Inför våren 2013 söker denna grupp en praktikant med särskild inriktning mot fred- och säkerhetsfrågor.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid, med start i januari.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med ett konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet. Tillsammans med handledaren identifieras ett par nyckelområden för praktiken. Praktikanten kommer bland annat att ge stöd i handläggning av projekt och program inom fred och säkerhet, förbereda seminarier med temat fred och säkerhet samt vara delaktig i utformandet av Sidas resultatförslag (dvs underlag för regeringens samarbetsstrategier).

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Minst C-nivå i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande med fokus på internationella relationer och konfliktteori

• Mycket god analytisk förmåga

• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

• Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete or/eller humanitärt bistånd

• Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

• Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser