Sida-Avd. för Ekonomi och Administration-Enheten för Analys och Verksamhetsstyrning (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, null

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-Avdelningen för Ekonomi och Administration/Enheten för Analys och Verksamhetsstyrning

Praktiken är förlagd till Enheten för Analys och Verksamhetsstyrning (ANALYS) som är en del av Avdelningen för Ekonomi och Administration. Enheten ansvarar för analytiska och strategiska beslutsunderlag för verksamhetsstyrningen, stödet till avdelningarnas planering och uppföljning av strategigenomförandet, Sidas resultatredovisning, finansiellt utfall och prognoser samt biståndsstatistik på ett rättvisande sätt. Arbetet innebär samarbete med ledningen inom Sidas GD-stab och till viss del även UD. Praktikanten kommer att få goda möjligheter att arbeta verksövergripande samt erhålla gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att delta i arbetet med Sidas statistik där sammanställning och rapportering av Sveriges samlade statistik till OECD/DAC, OpenAid och IATI (International Aid Transparency Initiative) är en del av arbetet. En annan del är att i samarbete med ansvariga för Årsredovisning ta fram statistiskt underlag för rapporteringen. Kvalitetssäkring av statistiken är en tredje och viktig del av arbetet som innefattar både kvalitativa och kvantitativa aspekter, samt möjlighet till att tänka fritt vad gäller utveckling av dessa arbetsmetoder. Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier kopplade till samhällsämnen – utvecklingsstudier, statsvetenskap och/eller offentlig förvaltning, med minst 30 högskolepoäng i statistik. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska smat MS Excel. Erfarenheter av utredningar och självständigt arbete.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Ytterligare högskolepoäng i statistik är meriterande. Likaså kunskap i databashantering, programmering och andra IT-verktyg. Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Övrigt, Praktikplatser