Sida- Avd. för Konflikt- och postkonfliktsamarbete-Afghanistan (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-Avd. för Konflikt- och postkonfliktsamarbete-Afghanistanenheten

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sidas avdelning för konflikt- och postkonfliktsamarbete ansvarar för arbetet i länder som befinner sig i eller efter väpnad konflikt. Ett av dessa länder är Afghanistan, som också är ett av Sidas största samarbetsländer.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Syftet med praktikplatsen är att öka praktikantens kunskap och förmåga att i en utvecklingskontext arbeta med frågor rörande konflikt- och postkonfliktländer. Praktikplatsen ger också Sida möjlighet att tillvarata det senaste inom den akademiska diskursen och dra nytta av praktikantens eventuella arbetslivserfarenhet. Dessutom är detta en del av Sidas kontinuerliga arbete med att säkerställa tillgången på relevant kompetens i Sverige, dels för att säkra Sidas egen kompetensförsörjning men också för att skapa ett ökat intresse för de ämnesspecifika frågorna i det svenska samhället generellt. Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter, planering av seminarier och möten, beredning och uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, protokollföring under möten m.m. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser samt delta i Sidas internutbildningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Sökande ska ha genomfört större delen av ett program med samhällsvetenskaplig inriktning och med fokus på fred och konflikt, internationella relationer, utvecklingsfrågor eller humanitärt bistånd. Helst ser vi att studenten läser på masternivå. Arbetet kräver god organisations- och samarbetsförmåga, analytisk kompetens, och mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Självständighet och god förmåga att ta egna initiativ.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Studier, praktik eller arbete i konflikt- och/eller utvecklingsland. Förtroendeuppdrag eller aktivt engagemang i enskild organisation. Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller liknande. Relevant land/ämnes/kontext-kunskap.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser