Film: 10 år med Politik för Global Utveckling

Seminarieserierapport 2014-11-12: Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld

23 oktober 2013 arrangerade FUF, CONCORD Sverige, Miljöpartiet de gröna och Kristdemokraterna riksdagsseminariet

10 år med Politik för global utveckling

Tid: 23 oktober kl 13.00-16.00
Plats: Riksdagen (förstakammarsalen).

Sverige var det första landet som formulerade en samstämmighetspolitik för utveckling. Politiken har rönt internationell uppmärksamhet och sedan Politik för global utveckling tillkom 2003 har EU och andra länder kommit till samma insikt om vikten av en bred och ambitiös ansats till utvecklingspolitiken. Det är hög tid att se över i vilken utsträckning Sverige har levt upp till PGU, hur en politik för global utveckling ska utformas för en ny tid, och hur Sverige kan verka för ökad samstämmighet inom EU. Inför 10-årsjubileet för PGU i november vill vi samla erfarenheter från de senaste tio åren, och reflektera över hur PGU kan utvecklas och förbättras de kommande åren.

Tillsammans med Désirée Pethrus (KD) och Bodil Ceballos (MP) bjuder CONCORD Sverige och Föreningen för Utvecklingsfrågor in till ett seminarium om lärdomar och utmaningar kopplat till PGU.

Program:
(del 1)
Introduktion
(0:08:41) Regeringens ambitioner med PGU

Tanja Rasmusson, Statssekreterare

 

(0:20:40) Hur ser de globala utmaningarna ut idag? Ett internationellt perspektiv på Sverige

Jay Naidoo, Director Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)·

 

(0:35:18) 10 år med PGU: Reflektioner över PGU:s tillkomst, 10 år med PGU samt kvarstående utmaningar

Mia Horn af Rantzien, huvudsekreterare Globkom, Lennart Wohlgemuth, professor Göteborgs universitet (ytterligare personer tbc)

 

(1:07:39) Svenska organisationers arbete med PGU: framsteg och kvarstående utmaningar

Afrikagrupperna: handel och livsmedelstrygghet

Forum Syd: skatteflykt

Amnesty: näringsliv och MR

Svenska Freds- och skiljedomsföreningen: vapenexport

(del 2)

(0:00:00) Förnyat åtagande kring PGU och hantering av utmaningar

Désirée Pethrus (KD), Bodil Ceballos (MP), Kenneth G Forslund (S), Kerstin Lundgren (C), Hans Linde (V), Ismail Kami(FP), Christian Holm (M)

(0:47:19) Avslutande ord

Moderator: Penny Davies

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer