Sida-Avd. för Konflikt- och postkonfliktsamarbete-Resursenheten (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida –Avd. för Konflikt- och postkonfliktsamarbete-Resursenheten

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Avdelningen för Konflikt- och postkonfliktsamarbete ansvarar f n för arbetet i följande länder: Afghanistan, Colombia, DR Kongo, Guatemala, Irak, Liberia, Somalia, SydSudan/Sudan samt MENA-regionen. Resurs-enheten ansvara för att stödja ambassaderna i genomförandet av samarbetet. Inför våren 2014 söker denna grupp en praktikant med särskild inriktning mot ekonomi eller statsvetenskap och intresse för utvecklingsfrågor.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med utvecklingssamarbete. Tillsammans med handledaren identifieras ett par nyckelområden för praktiken. Praktikanten kommer bland annat att ge stöd i handläggning av ärenden, förbereda seminarier, samt vara delaktig i utformandet av Sidas resultatförslag (dvs underlag för regeringens samarbetsstrategier).

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Minst C-nivå i ekonomi eller statsvetenskap eller motsvarande med fokus på internationella relationer

• Mycket god analytisk förmåga

• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

• Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete

• Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

• Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser