Sida-RES-Östeuropa (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida –RES-SELSAM-Östeuropa

Sida, Avdelningen för Reform- och selektivt samarbete, enheten för Östeuropa.

Enheten har som mål att stödja länder i Östliga partnerskapet och Ryssland med stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder.

Enhetens huvuduppgift från 2014 kommer att vara att operationalisera och genomföra ny styrning från regeringen gällande Östliga partnerskapet och Ryssland. Detta ska ske med uppfyllande av gällande kvalitetsnormer vad gäller insatshantering, uppföljning och dialog.

Vi söker en praktikant för vårterminen 2014. Praktiken är förlagd till Östeuropaenheten på Sidas huvudkontor i Stockholm.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Exempel på arbetsuppgifter:

–        Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser

–        Stöd till analysarbete (ex portföljanalys och resultatanalys), sammanställningar och informationsmaterial

–        Stöd att koordinera möten och processer

–        Stöd till internt kvalitetsarbete, ex administrativa och finansiella system

Delta i andra arbetsprocesser på enheten.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier kopplade till utvecklingsfrågor, EU-frågor eller internationella relationer, goda kunskaper i svenska och engelska, samt goda kunskaper i datahanterings-program såsom Officepaketets program och liknande.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av studier/arbete om EU, rättighets- och förvaltningsfrågor, liksom frivilligarbete inom relevant fält. Erfarenhet från och intresse för de länder som enheten arbetar med, d v s länderna i Östliga partnerskapet och Ryssland. Kunskaper i ryska.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser