Sida-Intem-TEMA (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-Intem-TEMA

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. TEMA är en enhet inom Avdelningen för Internationella Organisationer och Tematiskt Stöd. TEMA TEMA stödjer Sidas´ operativa avdelningar och bidrar till att biståndet implementeras effektivts. TEMA ger policy stöd till övriga Sida och utlandsmyndigheter. TEMA gör kontinuerligt tematisk omvärldsanalys av relevans för myndigheten. TEMA ger ocskå expertstöd till regeringskansliet. Inom TEMA arbetar experter inom Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Makrnadsutveckling, Hälsa, Handel, Utbildning, Sysselsättning, Jordbruk, Miljö och Klimat samt Jämställdhet.

När? Hur länge? Omfattning?
Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Samarbete med ämnesföreträdare för jämställdhet samt ämnesföreträdare för marknadsutveckling. Vi ser som viktiga läruppgifter att bistå i genomförandet av Sveriges Side event på Kvinnokommissionen i New York (från Stockholm), informationsarbete om jämställdhet i relation till Milleniemålen, genomgång av biståndsportföljen avseende jämställdhet, samt delta i löpande arbetsuppgifter som ämnesföreträdarna för jämställdhet har. Vidare samarbeta med ämnesföreträdare för marknadsutveckling med informationsarbete så som bevakning av aktualiteter, uppdatering av intranätet, mm. Praktikanter på TEMA får prova många olika uppgifter och delta i det ordinarie arbetet.
Önskvärd kompetens/erfarenheter

Relevant akademisk utbildning avseende utvecklingssamarbete
Meriterande kompetens/erfarenheter

Jämställdhet i biståndet

Informationsabete

Övrig information
Vi ser gärna manliga sökande. Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser