Sida-Avd. för Reform- och selektivt samarbete -Västra balkan och Turkiet (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-RES-Västra Balkan och Turkiet

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Sidas enhet för Västra Balkan och Turkiet ingår i avdelningen för Reform- och selektivt samarbete. På enheten arbetar tio personer med reformsamarbete i Albanien, Bosnien, Kosovo, Serbien och Turkiet samt med EU:s instrument för myndighetssamarbete Twinning och Taiex. Arbetet sker i nära samarbete med ambassaderna i respektive land. Fokus för reformsamarbetet är stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till EU och dess värdegrunder. Inför våren 2014 söker enheten en praktikant med intresse för förvaltnings- och EU-frågor.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med frågor rörande EU-närmande och stärkt demokrati. Praktikanten kommer bland annat att ge stöd i handläggning av ärenden, förbereda seminarier, samt vara delaktig i operationaliseringen av den kommande strategin för reformsamarbetet i Europa.

 

Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, webbpublicering, protokollföring under möten osv. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser samt delta i Sidas internutbildningar.

Praktikanten kommer att arbeta i nära samarbete med handläggarna som ansvarar för offentlig förvaltning samt för EU:s instrument för myndighetssamarbete Twinning och Taiex.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Samhällsvetenskapliga studier kopplade till EU-frågor, offentlig förvaltning eller internationella relationer.

Goda kunskaper i svenska och engelska.

Goda kunskaper i Microsoft Office och Outlook.

God analytisk förmåga

Initiativförmåga

Meriterande kompetens/erfarenheter

Kunskaper och erfarenhet från Västra Balkan och/eller Turkiet

Kunskaper i bosniska/serbiska/kroatiska/albanska/turkiska

Intresse för biståndsfrågor.

 

Övrig information

Vi ser gärna manliga sökanden. Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

 

 

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser