Sida-Afrikaavdelningen/Jämställdhet/Demo/MR (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrikaavdelningen ansvarar för arbetet i Sidas afrikanska samarbetsländer. Till avdelningen hör också de tre regionala teamen i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids, demokrati och miljöfrågor. Afrikaavdelningen i Stockholm är uppdelad på två resursenheter som ansvarar för tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/MR. Praktikplatsen avser praktik på Resursenhet 1 med huvudsaklig fokus jämställdhet, men också demokrati- och mänskliga rättigheter.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Ett huvudmål med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i utvecklingssamarbetet, men också med demokrati- och mr-bistånd. I praktiken innebär det att under ledning av avdelningens två jämställdhetsrådgivare ge stöd till handläggning av biståndsinsatser, att ta del i framtagande av resultatstrategier, att bidra med tematiskt och metodologiskt stöd till medarbetare inom avdelningen, att deltaga i Sidas jämställdhetshub och till gruppen knutna aktiviteter. Praktikanten förväntas också vara behjälplig inom ramen för avdelningens övergripande verksamhet. Inom ramen för resursenhetens verksamhetsmål för 2014 kommer praktikanten och handledaren att identifiera ett eller ett par nyckelområden att fokusera på under praktiken.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Minst C-nivå i statsvetenskap eller motsvarande med fokus på genuskunskap.             God analytisk förmåga

• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

• Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete or/eller humanitärt bistånd • Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande • Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete Goda kunskaper i franska

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser