Sida-Afrikaavdelningen/Energifrågor (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Avdelningen för Afrika ansvarar för arbetet i de länder i Afrika som Sida bedriver ett långsiktigt samarbete med. Afrikaavdelningen har två enheter som ansvarar för tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, demokrati/MR och marknadsutveckling/lantbruk. Praktikplatsen avser praktik på Resursenhet 2 med särskild inriktning på energisektorutveckling.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att delta i avdelnings arbete med rådgivning till utlandsmyndigheter med inriktning på energifrågor. Tillsammans med handledaren identifieras ett eller ett par nyckelområden för praktiken. Praktikanten kommer bland annat att vara delaktig i att ta fram analyser, förbereda och koordinera dialoger kring samarbete med andra givare och näringslivet med inriktning på energiutvecklingssamarbete.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Minst C-uppsatsnivå eller motsvarande i ämnen så som energi, samhällsplanering, innovationer, utvecklingsekonomi

• God analytisk förmåga

• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

• Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete

• Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

• Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser