Sida-Afrikaavdelningen/Marknadsutveckling (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrikaavdelningen ansvarar för arbetet i Sidas afrikanska samarbetsländer.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Generella arbetsuppgifter: Arbete med marknadsutvecklingsfrågor inom ramen för Sveriges utvecklingssamarbete i Afrika, inklusive näringslivsutveckling, handelsfrågor och finansiella sektorn. Arbetsuppgifterna kommer att vara både kort- och långsiktiga i sin karaktär, och innebära både praktiska administrativa uppgifter – som arbete under möten/seminarier/bistå i handläggning av insatser – liksom mer analytiska – som att samla in underlag och sammanställa rapportering samt bistå i rådgivning till ambassaderna. Andra arbetsuppgifter kan också komma ifråga.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Pågående utbildning med inrikning mot nationalekonomi eller företagsekonomi, gärna med inriktning mot utvecklingsekonomi.

• God analytisk förmåga

• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

• Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete or/eller humanitärt bistånd

• Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

• Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktikanten kommer att få aktiv handledning, inklusive en mer detaljerad arbets/praktikbeskrivning med regelbunden återkoppling. Interna kompetensutvecklingsmöjligheter kommer att erbjudas. Ambitionen är att praktikanten ska känna sig som en integrerad del av avdelningens arbete.

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser