Sida-CAPDEV (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida-CAPDEV

Enheten för kapacitetsutveckling (Capacity Development) arbetar globalt och bidrar till kapacitetsutveckling hos organisationer och institutioner i samarbetsländer, ökar genomslaget för svenska prioriteringar i det internationella utvecklingssamarbetet och bidrar till höjd biståndskapacitet hos svenska samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet. Dessutom har enheten ansvar ”utbytes program” (JPO, SARC, BBE, m fl) samt samordning av Sidas samarbete med svenska myndigheterna.

Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och Sidas totala budget för detta är cirka 16 miljard kronor per år. CAPDEVs totala budget är circa 390 msek.

Arbetet styrs av regeringens strategi för Sidas stöd till kapacitetsutveckling som har följande verksamhetsområden:

–        Sveriges resursbasutveckling (BBE, SARC, JPO, och programstöd till UHR)

–        International Training programs

–        Samordning av svenska myndigheters utvecklingssamarbete

Information om CAPDEV finns på:  http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/kurser-och-utbildning/International-Training-Programs-ITP/ och http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Jobba-med-bistand/

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2014. En termin. Heltid.

 

Vad innebär praktiken?

Insatser och resultat

Uppdatera enhetens beskrivning av insatser och dess resultat, uppdatering av webbförteckning.

Assistera vid beredning av insatser

Insyn i beredningsprocessen och Sidas olika system för detta.

Kommunikation

Organisering av CAPDEVs samarbetes information/resultat för rapportering, presentationer och webbpublicering. Skriva texter för webben och ev annat kommunikationsarbete.

Deltagande i enhetens löpande arbete

Assistera handläggare med olika administrativa uppgifter, delta på möten samt evenemang/möten/seminarier som hålls på Sida.

Evenemang

Hjälpa till att anordna seminarier och konferenser som enheten har planerade under terminen (Programarrangörsträff).

 

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående studier vid universitetet

Förmåga att arbeta självständigt, söka information och ta egna initiativ.

God förmåga att sammanställa information på svenska och engelska.  Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Erfarenhet av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer eller information).

Meriterande kompetens/erfarenheter

Intresse för kapacitetsutveckling och dess roll i långsiktig utvecklingssamarbete.

Intresse för svenskt myndighetsarbete i allmänhet och bistånd i synnerhet.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

 

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser