Legitimitet, samarbete och värdegrund – religiösa aktörer i utvecklingssamarbetet

10 mars, 2014 - kl. 13:00 till 16:30

FUF och Svenska missionsrådet bjuder in till:

Legitimitet, samarbete och värdegrund – religiösa aktörer i utvecklingssamarbetet

Religiösa aktörer finns överallt och har ofta hög trovärdighet och stort inflytande i de sammanhang de verkar. Det finns många exempel på hur de använder sitt inflytande till att etablera eller cementera starkt konservativa värderingar och praktiker, till exempel när det gäller sexualitet och sexuell hälsa. Men religiösa aktörer och en religiös legitimitet bidrar också i många fall till en positiv förändring. För att vi inom utvecklingssamarbetet ska kunna förstå och förhålla oss till religiösa aktörer på ett sätt som är både respektfullt och samtidigt tar hänsyn till biståndets mål krävs i båda fall kunskap och en vilja till dialog.

Detta seminarium kretsar kring frågor om legitimitet, samarbete och värdegrund. Ett särskilt fokus sätts på SRHR- och hbtq-frågor.

Inbjudna talare är Josephine Sundqvist, doktorand i religionssociologi; Gunilla Hallonsten, chef för Svenska kyrkans policyenhet; och JP Mokgethi Heath, anglikansk präst och Svenska kyrkans policyrådgivare för hiv och teologi.

Dagen avslutas med ett panelsamtal. I panelen sitter förutom föreläsarna: Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL och Charlotta Norrby enhetschef Sida/CIVSAM.

Varmt välkomna till ett spännande och angeläget seminarium!

 

Tid, plats och anmälan

När? Måndag 10 mars, kl. 13.00–16.30.

Plats? Myntkabinettet, Slottsbacken 6 (tunnelbanestation Gamla stan).

Anmälan? Genom att klicka HÄR!

Arrangörer: Svenska missionsrådet (SMR) i samarbete med
Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF).

Seminariet är kostnadsfritt.

Delar av seminariet kommer att hållas på engelska.

 

Frågor?

Kontakta Robert Odén, rådgivare för religion och utveckling på Svenska missionsrådet.

E-post: robert.oden@missioncouncil.se

Telefon: 08/453 68 88

 

Mer om föreläsarna

Josephine Sundqvist

Josephine kommer att föreläsa med fokus på utvecklingssamarbete och legitimitetsfrågor. Vilka väljer vi som biståndsaktörer att samarbeta med och vad skapar legitimitet hos en biståndsaktör? Hon kommer också att belysa hur givarsamfundet och biståndet styrt vilka aktörer inom civilsamhället i det globala syd, som fått ge röst åt marginaliserade grupper.

Josephine är doktorand i religionssociologi och verksam vid Centrum för forskning om religion och samhälle, vid Uppsala universitet. De senaste åren har hon varit gästforskare vid sociologiska institutionen vid University of Dar es Salaam i Tanzania. Josephine har tidigare arbetat med utvecklingssamarbete i regionerna Asien och Afrika och som processledare för FN, statliga myndigheter och det civila samhället. Hennes nuvarande forskning rör religiösa aktörers funktion inom ramen för hälsosektorn och Public Private Partnerships i Tanzania. 

Gunilla Hallonsten

Med utgångspunkt i utvecklingsteoretiska perspektiv kommer Gunilla att föreläsa om religiösa aktörer och SRHR-frågor. Hon kommer att relatera till exempel från sin egen forskning liksom till Svenska kyrkans omfattande erfarenheter av arbete med SRHR-frågor och religiösa aktörer i det globala syd.

Gunilla är chef för Svenska kyrkans policyenhet som bland annat arbetar med gender, SRHR och fred och försoning. Hon är religionssociolog och hennes forskning rör frågor om social sammanhållning; tro och det civila samhället; gender, hiv och aids.

JP Mokgethi Heath

JP kommer att föreläsa om värdegrundsfrågor med särskilt fokus på ”how we work with those who disagree with us”.  JP delar med sig av sina kunskaper från mångårigt arbete med INERELA+, ett nätverk av religiösa ledare som själva lever med, eller på annat sätt är, påverkade av hiv och aids. JP kommer också att tala om erfarenheter av arbete med religiösa aktörer som delar tro men inte alltid värderingar, och då särskilt i förhållande till hbtq-frågor.

JP är anglikansk präst från Sydafrika och arbetar för Svenska kyrkan som policyrådgivare för hiv och teologi. Han har tidigare bland annat varit direktor för INERELA+.

 

Dela det här:
Publicerat i Kalender