Referat från FUF-fåtöljen med Jan Bjerninger i Lund 3/2-14

Jan Bjerninger samtalar om sin bok ”Det framgångsrika biståndet. Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken.”

Stämningen är god och lokalen ”Samvetet” i Lund full när Jan Bjerninger intar FUF-fåtöljen för att samtala om frågor ur sin bok. Jan tar oss med på en intresseväckande och inspirerande diskussion om bland annat kritiken som har riktats mot det svenska biståndet. Biståndet hämmar bland annat konflikter och minskar analfabetismen menar Bjerninger och ger flera konkreta exempel på detta.

janbjerningerHan gör skillnad på seriös kritik och vad han kallar vulgär kritik. Med vulgär kritik syftar han på den kritik som med hjälp av bland annat Timbro har fått stor genomslagskraft i media och som han menar drar slutsatserna först och ställer frågorna sedan.  Kritiken säger att det inte går att påvisa några konkreta resultat av svenskt utvecklingsarbete. Bjerninger menar att de har fel och han är trött på att låta grundlösa påståenden om svenska biståndet stå oemotsagda. Vidare talar han om vikten av att ta den seriösa kritiken mot biståndet på allvar, att lära av sina misslyckanden men också att lära sig av de goda resultaten. Han talar om vikten av att kunna ändra strategi under ett pågående biståndsprojekt. Det blir inte alltid som man tänkt sig helt enkelt.

Förväntningarna på det svenska biståndet är ibland orealistiska. – Sverige kan inte rädda hela världen. Sverige kan dock göra en betydande skillnad på lokal nivå även om vår del av det totala biståndet i världen är liten, menar Bjerninger.

Världens värsta misslyckande och dess största problem är att en miljard människor fortfarande lever i djup fattigdom. Samtidigt har aldrig förr så många människor så snabbt kunnat lämna den värsta fattigdomen, detta till viss del tack vare biståndet. Detta borde vi vara stolta över, menar Jan.

Jan avslutar med att uppmana till debatt om biståndet. Utvecklingsarbete är svårt och för att utvecklingssamarbetet ska kunna förnyas och för att erfarenheter ska kunna föras vidare mellan generationerna menar han att kritik och debatt behövs.

Av: Hanna Fjellström

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer