FUF startar projekt med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Under 2014 anordnar FUF en seminarieserie på temat EU som global aktör inom ramen för ett informations- och debattprojekt med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

EU är, tillsammans med medlemsländerna, världens största biståndsgivare. De beslut som fattas i EU-parlamentet påverkar världens fattiga på många olika sätt och EU har stort inflytande över utvecklingen i låginkomstländer.

Inför EU-valet i maj kommer FUF och CONCORD Sverige att anordna en utfrågning av kandidaterna till EU-parlamentet för att belysa deras ståndpunkter i utvecklingsfrågor. Under hösten kommer ytterligare två seminarier att hållas för att diskutera EU:s organisering kring internationella frågor, samt för att belysa handelspolitik och EU:s roll i det globala handelsmönstret.

Seminarierna kommer att streamas för att alla som inte har möjlighet att vara i Stockholm ska kunna delta. Exklusiva inlägg av panellisterna och andra sakkunniga kommer att kopplas till internetplattformen biståndsdebatten.se där en inkluderande och öppen diskussion och debatt kan leva vidare även efter seminariernas slut.

Har du en fråga som du tycker bör lyftas eller vill du vara med och debattera? Kontakta isabella.axelsson@fuf.se

Dela det här:
Publicerat i Övrigt