Seminarium 31/3: De bortglömda fredsaktörerna

31 mars, 2014 - kl. 17:30 till 19:30

Skärmavbild 2014-03-07 kl. 12.00.31Skärmavbild 2014-03-07 kl. 12.00.49

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälften av jordens befolkning är under 25 år. Trots det erkänns sällan unga som aktörer,allra minst inom säkerhetspolitiken. Sårbarhet, påverkbarhet och utanförskap bidrar till att unga många gånger endast ses som offer eller som hot mot säkerheten. Samtidigt arbetar ungdomsorganisationer aktivt på olika sätt, och inom breda ramar, för fred på lokal och global nivå.

Hur jobbar ungdomsorganisationer för fred inom sina respektive kontexter? Vad ger deras arbete för resultat? Hur påverkar bilden av unga som konfliktrisk dem i deras arbete? Hur kan unga erkännas som viktiga aktörer och involveras i säkerhetspolitiken? Under seminariet ges exempel från Kenya, Egypten, Colombia och Sverige.

Medverkande:

Inger Ashing – chef för Global Child Forum, ordförande för Rädda Barnen, styrelseledamot i Save the Children International. Tidigare ställföreträdande generaldirektör och chef för enheten för nationell och kommunal ungdomspolitik vid Ungdomsstyrelsen
Loay El-Shawarby – ordförande, Egyptian Youth Federation
Joan Kariuki  – executive director, Youth Alive Kenya
Emelie Petersson  – lokalföreningssamordnare, PeaceWorks

Seminariet hålls på engelska.
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås!

Läs mer och anmäl dig HÄR!

________________________________________________

Detta seminarium är det andra i en serie om tre på det övergripande temat ´säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling´. Seminarierna filmas och kopplas till en plattform på nätet tillsammans med exklusiva inlägg av de medverkande panelisterna. Gå in på www.bistandsdebatten.se/fredsakerhet och diskutera fred och säkerhet!

Dela det här:
Publicerat i Kalender