Sida-GLOBAL-CIVSAM-CSO (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Befattningen har sin tillhörighet inom enheten för Civila samhället vid avdelningen för Globalt samarbete. Enheten består av ca 18 personer och har det övergripande ansvaret för Sidas policy för det civila samhället, samt genomförandet av Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, del av Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet samt Strategin för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Syftet med praktikplatsen är att öka praktikantens kunskap och förmåga att i en utvecklingskontext arbeta med frågor rörande stöd till civila samhället inom ramen för stärkandet av demokrati och mänskliga rättigheter. Praktikplatsen ger också Sida möjlighet att tillvarata det senaste inom den akademiska diskursen och dra nytta av praktikantens eventuella arbetslivserfarenhet. Dessutom är detta en del av Sidas kontinuerliga arbete med att säkerställa tillgången på relevant kompetens i Sverige, dels för att säkra Sidas egen kompetensförsörjning på sikt, men också för att skapa ett ökat intresse för de ämnesspecifika frågorna i det svenska samhället generellt.

Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, protokollföring under möten osv. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser samt delta i Sidas internutbildningar.

Exempel på arbetsuppgifter:

–       Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser

–       Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys), sammanställningar och informationsmaterial

–       Stöd in att koordinera möten och processer

–       Stöd till internt kvalitetsarbete, exempelvis administrativa och finansiella system samt att registrera inkomna handlingar

–       Delta i andra arbetsprocesser på avdelningen.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Erfarenhet/studier av frågor rörande civila samhället, demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet inom ämnesområde med relevans för enhetens huvudområden (Civila samhället, Demokrati, mänskliga rättigheter). Praktikanten bör ha ett genuint intresse för utvecklingsarbete.

God analytisk förmåga

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

God förmåga att sammanställa information på engelska

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser