Sida- Afrikaavdelningen- enheten för Hållbar utveckling (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en myndighet som arbetar med att genomföra delar av det svenska utvecklingssamarbetet. Avdelningen för Afrika, ansvarar för arbetet inom regionen och innefattar därmed länder med olika karaktär, post-konflikt länder som Somalia där samverkan kan sägas vara under utveckling såväl som mer stabila länder där vi har ett väl etablerat långsiktigt samarbete. Avdelningens arbete är ffa att stödja ambassaderna i regionen inom en rad ämnesområden, såsom hälsa, demokrati, infrastruktur, marknadsutveckling, miljö, klimat, vatten m fl.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Sida har som en av sina arbetsuppgifter att utveckla samverkan med näringslivet, dvs hur kan vi dra på näringslivet för att än bättre nå vårt mål om fattigdomsminsning. Praktiken ger möjlighet till att vara med och utveckla detta arbetsområde, planera och genomföra insatser, kompetensutveckling, presentationer, ta fram underlag, förbereda möten etc. samt en del praktiska arbetsuppgifter såsom protokollföring på enhetsmöten, och planera möten och semiarier. Praktikplatsen ger också möjlighet att ta del av Sidas utbud av seminarier. Inom ramen för näringslivssamverkan finns ett fokus på markrelaterade investeringar och landrättigheter (överlappar med en rad andra områden såsom lantbruk, marknadsutveckling, rättigheter mfl.). Detta är ett nytt område under utveckling och ingår som ett särskilt område i praktiken. Praktikplatsen ger också Sida en möjlighet att dra på det sista inom den akademiska diskursen.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Sökande praktikant ska ha genomfört större delen av ett program inom samhällsvetenskaplig- eller natruvetenskaplig inriktning.

Intresse av näringslivets roll inom utvecklingssamarbetet

Intresse av landrealterade frågor, inte minst investeringar

Arbetet kräver god organisationsförmåga, god förmåga att uttrycka sig i skrift, både på engelska och svenska samt datorvana.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av arbete i utvecklingsländer

Förtroendeuppdrag inom enskild organisation

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser