Sida- Enheten för selektivt samarbete och Latinamerika

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Enheten för selektivt samarbete och Latinamerika ingår i avdelningen för Europa och Latinamerika. Enheten arbetar med utfasning av utvecklingssamarbetet med Kina, Indien, Indonesien, Botswana, Namibia och Sydafrika samt med utvecklingssamarbetet i Guatemala, Bolivia och Colombia.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med frågor rörande utvecklingssamarbetet med Latinamerika samt utfasning av utvecklingssamarbetet med sex länder i Asien och Afrika.

Praktikanten kommer bland annat vara delaktig i dialogen kring genomförandet av utfasningsplanen för Bolivia och resultatstrategierna för samarbete med Colombia och Guatemala som väntas komma under hösten.

Praktikanten kommer även delta aktivt i arbetet med att avsluta samarbetet med Botswana, Sydafrika, Namibia, Indien, Indonesien och Kina.

Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och bedömning av rapporter, avslut av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, stöd i att koordinera möten och processer samt att delta i internt administrativt kvalitetsarbete. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser samt delta i Sidas internutbildningar.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Studier kopplade till utvecklingsfrågor eller internationella relationer

– Goda kunskaper i svenska och engelska

– Goda kunskaper i Microsoft Office och Outlook

– God analytisk förmåga

– Initiativförmåga

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Kunskap och erfarenhet från Latinamerika

– Goda kunskaper i spanska

– Studier/arbete kopplat till rättighetfrågor

– Studier/arbete kopplat till ekonomi/revision

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser