Film: De bortglömda fredsaktörerna 31/3-14

31 mars hölls det tredje och sista seminariet i serien på Postmuséet i Stockholm. Emelie Petersson (PeaceWorks), Loay El-Shawarby (Egyptian Youth Federation) och Joan Kariuki (Youth Alive! Kenya) diskuterade under ledning av Inger Ashing (Rädda Barnen och Global Child Fund) ungdomar som aktörer för fred och säkerhet. Hur jobbar ungdomsorganisationer för fred inom sina respektive kontexter? Vad ger deras arbete för resultat? Hur påverkar bilden av unga som konfliktrisk dem i deras arbete? Hur kan unga erkännas som viktiga aktörer och involveras i säkerhetspolitiken?

Med anledning av seminariet debatterar Inger Ashing på Biståndsdebatten.se. Hon argumenterar för att unga är några av de viktigaste aktörerna för fred och säkerhet, och att frågan om deras delaktighet i säkerhetspolitiken och fredsprocesser är en framtids- och ödesfråga. Läs artikeln HÄR! Vad tycker du? Ge dig in i debatten, tyck, tänk och diskutera på samma länk.

För mer information om seminarieserien, besök www.bistandsdebatten.se/fredsakerhet

Dela det här:
Publicerat i Övrigt, Referat & filmer