Sida- Afrikaavdelningens stabsenhet (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrika-avdelningen ansvarar för arbetet i de länder som Sida bedriver ett långsiktigt samarbete med. Till avdelningen hör också de tre regionala teamen i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids, demokrati och miljöfrågor. Afrika-avdelningen på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på tre resursenheter som ansvarar för utvecklingsanalys och tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/MR samt en stabs-enhet. Praktikplatsen avser praktik på staben med särskild inriktning mot samordning och planering av verksamheten.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att se kopplingar mellan styrning, uppföljning och resultat av utvecklingssamarbetet. Tillsammans med handledaren identifieras ett eller ett par nyckelområden för praktiken. Praktikanten kommer bland annat att vara delaktig i resultatrapportering i samband med Sidas Årsredovisning samt i det arbete som det årliga Höstsamrådet mellan UD och Sida innebär, framför allt avseende Afrika och Asien.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Minst C-nivå i nationalekonomi, statskunskap och/eller motsvarande med fokus på internationella relationer/utvecklingsteori

• God analytisk förmåga

• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete och/eller resultathantering

• Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

• Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser