Film: Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld

Seminarieserierapport 2014-11-12: Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld (Version in English HERE!)

Världen idag ser annorlunda ut än för femtio år sen, när den svenska bistånds- och utvecklingspolitiken utformades. Länder som Kina intar nya roller i världspolitiken såväl som i världsekonomin, fattiga länders utveckling tar oväntad fart och nya aktörer tar plats på utvecklingsarenan. Samtidigt fylls utvecklingsagendan av nya globala utmaningar rörande klimat och miljö, energi, matförsörjning och pandemier. Hur ska Sverige i sin utvecklings- och biståndspolitik förhålla sig till denna nya värld som tecknas?

CONCORD Sverige och FUF inledde förra året en seminarieserie om utvecklings- och biståndspolitik. Det första seminariet, Global Changes and Challenges- Implications för Development Policy (tillsammans med UNDP Nordic Office), fokuserade på de snabba förändringarna i utvecklingslandslandskapet och de utmaningar det innebär. I det andra seminariet, Tio år med Politiken för global utveckling (PGU), med medverkan från flera riksdagspartier och civilsamhällesorganisationer, analyserades erfarenheter av genomförandet av PGU. Detta tredje och avslutande seminarium kommer, mot bakgrund av de två tidigare, att lyfta hur Sverige framöver kan utforma sin utvecklings- och biståndspolitik i en föränderlig värld.

Deltar gör:

Erik Andersson– School of Global Studies, Göteborgs universitet

Sofia Birkestad Svingby– Director Operations, Näringslivets internationella råd (NIR)

Jan Bjerninger– f.d. ambassadör och avdelningschef, Sida

Kristina Henschen– Chef för LO-TCO Biståndsnämnd

Mats Karlsson– Världsbanken och f.d. statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete

Erik Lysén– internationell chef, Svenska kyrkan

 

Samtalet leds av Rolf Carlman– ordförande FUF

 

Datum: Torsdagen den 24 april 2014

Tid: 9.00- 12.30

Palts: Myntkabinettet, Slottsbacken 6 (T-bana Gamla Stan)

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer