Sida-INTEM/Enheten för multilateralt samarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM). INTEM/Multi innehar övergripande ansvar för multilateral koordinering och samarbete på Sida. Multi innehar för nuvarande åtta tjänster för detta; 1 FN/UNDP-samordnare, 1 FN/UNICEF-samordnare, 2st Bankssamordnare och 2st EU-samordnare, en samordnare av Sidas sekonderingsprogram samt en enhetschef. Praktikanten får möjlighet att delta i, lära från och bidra till enhetens verksamhet med särskilt fokus på kommunikationsfrågor, både kommunikationsprodukter (websidor om verksamheten, statistiksammanställningar och annan liknande information som Multienheten tar fram) samt kommunikationstillfällen och lärande genom Sidas multinätverk och de utbildningstillfällen Multienheten ansvarar för.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

• Medverka i sammanställning samt uppdatering av väsentlig multilateral information på Sharepoint (Sidas intranet), både avdelningssidan och nätverkssidan.

• Medverka i, koordinera och bidra till framtagandet av multilateralt informations- och utbildningsmaterial i samarbete med Multisamordnarna.

• Bidra till att anordna de seminarier och konferenser som enheten har planerade till hösten 2014.

• Deltagande i enhetens löpande och övergripande arbetet efter behov och avstämning med handledare. Huvudsakliga uppgifter

• Bidra till att utveckla, planera, administrera och delta i genomförandet av förberedelsekurser och återträffar för MFS-studenter (Minor Field Studies). Detta arbete innebär att du arbetar i nära samarbete med Sida Alumni (www.sidaalumni.se).

• Bistå i planering, administrering och genomförande av förberedelsekurs Bilateral Biträdande Experter (BBE), Junior Professional Officer (JPO) och Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC).

• Utifrån SPF:s kursutvärderingar sammanställa och sammanfatta kursrapporter för internt lärande.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Pågående studier vid universitetet inom ämnesområde med relevans för enhetens huvudområden.

• Du har god kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.

• Du är en öppen, utåtriktad och positiv person.

• Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

• Du ska goda kunskap i Officepaketet.

• Du är en god administratör.

• Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Du har erfarenhet av att verka i ett utvecklingsland.

• Du har erfarenhet från statistik och kommunikationsfrågor.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser