Sida-Avdelningen för Internationella Organisationer och Tematiskt Stöd-TEMA (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2014 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. TEMA är en enhet inom Avdelningen för Internationella Organisationer och Tematiskt Stöd. TEMA stödjer Sidas operativa avdelningar och bidrar till att biståndet implementeras effektivts. TEMA ger policystöd till övriga Sida och utlandsmyndigheter. TEMA gör kontinuerligt tematisk omvärldsanalys av relevans för myndigheten. TEMA ger ocskå expertstöd till regeringskansliet. Inom TEMA arbetar experter inom Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Marknadsutveckling, Hälsa, Handel, Utbildning, Sysselsättning, Jordbruk, Miljö och Klimat samt Jämställdhet.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2014. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Bistå ämnesföreträdarna för sysselsättning samt handel med uppgifter såsom koordinering av Nätverk och arbetsgrupp, analysarbete och författande av rapporter, anordnande av seminarier, samt delta i löpande arbetsuppgifter som ämnesföreträdarna har. Även bistå enheten TEMA med kommunikation och informationsarbete, inkl. uppdatering av hemsidor på intranätet. Praktikanter på TEMA får prova många olika uppgifter och delta i det ordinarie arbetet.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Högskolestudier inom Masterprogram med inriktning på ekonomi, statskunskap, utvecklingsfrågor el liknande

Mycket goda kunskaper i engelska (i såväl tal som skrift)

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av utvecklingsfrågor, resor/vistelser i utvecklingsländer

Informationsarbete

Övrig information

Vi ser gärna manliga sökande. Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser