Sida-Partnerskap och Innovation – ENICT, ICT (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Enheten För Näringslivsamverkan och ICT  förkortas ENICT. Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) har de senaste åren kommit att spela en allt större roll i världen, inte minst i utvecklingsländer där mobiltelefonins snabba spridning skapar nya möjligheter till utveckling. Internationella företag i IT-branschen intresserar sig alltmer för den växande marknaden i Afrika. I Kenya har mer än 60% av befolkningen tillgång till betalning via mobiltelefoner. I Indien har mjukvaruindustrin bidragit till hundratusentals nya arbetstillfällen. På Haiti används verktyg som geomapping och crowdsourcing i återuppbyggandet efter jordbävningskatastrofen.

Sidas arbete med informations- och kommunikationsteknologi för utveckling (ICT4D) styrs av en strategi som beslutats av regeringen. Den nuvarande strategin gäller 2014-2017 och har målet att hjälpa olika aktörer i utvecklingsländer att använda ICT för utveckling, med det övergripande målet att hjälpa människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor. Strategin innehåller också mer specifika mål, till exempel att kvinnor och flickor ska få ökad tillgång till teknologi.

För att uppfylla strategin ger Sida finansiellt stöd till olika aktörer (myndigheter, organisationer inom civilsamhället, FN-organisationer, fonder etc.) som arbetar inom ICT4D. Arbetsområden innefattar bl.a. utveckling av ett betalnings- och banksystem för mobiltelefoner, samarbete med lokala radiostationer i Afrika, stöd till sociala entreprenörer som gör mobilapplikationer och en s.k. ”challenge fund” för organisationer som använder internet för sociala innovationer. Sidas uppgift är att identifiera relevanta aktörer och projekt/program som kan bidra till att strategimålet uppfylls. För att göra detta krävs goda kunskaper om utvecklingen inom ICT4D-området, om vilka aktiviteter som ger resultat och fungerar på lång sikt och om vad andra aktörer (t.ex. andra givare) gör.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Praktiktjänsten kommer främst att innebära att följa utvecklingen inom ICT4D-området i allmänhet och inom områden intressanta för Sida i synnerhet. Praktikanten förväntas identifiera och läsa relevanta rapporter samt följa bloggar, twitterflöden, newsfeeds och andra informationsflöden. Praktikanten ska också assistera handläggarna i deras uppgifter, t.ex. när det gäller inkomna projektförslag från organisationer och andra aktörer. Specifika uppgifter kan inkludera:

– Kartlägga pågående initiativ och aktörer inom ICT4D; – Ansvara för Sida/ICT4D:s aktiviter inom sociala medier (främst Twitter);

– Delta i kommunikationsarbetet kring Sida och ICT4D;

– Bistå handläggare i bedömning av ansökningar och projektförslag;

– Delta i möten med olika aktörer för att lära känna deras verksamhet; och

– Bistå handläggare i andra uppgifter.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Akademiska studier med inrikting inom samhällsvetenskap, informations- och kommunikationsteknologi eller liknande områden.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenheter från låginkomstländer.

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser