Sida – Avdelningen för Ekonomi och Administration – ANALYS (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Praktiken är förlagd till Enheten för Analys och Verksamhetsstyrning (ANALYS) som är en del av Avdelningen för Ekonomi och Administration. Enheten ansvarar för strategiska beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, stöd till avdelningarnas planering och uppföljning av strategigenomförande, Sidas årsredovisning, finansiellt utfall och prognoser samt biståndsstatistik. Arbetet innebär samarbete med ledningen inom Sidas GD-stab och till viss del även UD. Praktikanten kommer att få goda möjligheter att arbeta verksövergripande samt erhålla gedigna kunskaper om Sidas verksamhet.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att delta i arbetet med Sidas statistik där sammanställning och rapportering av Sveriges samlade statistik till OECD/DAC, OpenAid och IATI (International Aid Transparency Initiative) är en del av arbetet. En annan del är att i samarbete med ansvariga för årsredovisning ta fram statistiskt underlag för rapporteringen. Kvalitetssäkring av statistiken är en tredje och viktig del av arbetet som innefattar både kvalitativa och kvantitativa aspekter, samt utveckling av dessa arbetsmetoder. Tidredovisning samt dess analys och presentation är en viktigt del av statistikfunktionen. Praktikanten kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Studier kopplade till samhällsämnen – utvecklingsstudier, statsvetenskap och/eller offentlig förvaltning, med minst 30 högskolepoäng i statistik.

– Mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt MS Excel.

– Erfarenheter av utredningsarbete.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Ytterligare högskolepoäng i statistik är meriterande. Likaså kunskap i databashantering, programmering och andra IT-verktyg.

– Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser