Sida – Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sidas uppdrag är att att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I Sidas uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Praktikplatsen är placerad i chefekonomfunktionen. Chefekonomfunktionens uppdrag är att utveckla Sidas analys kring inkluderande och hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, bidra till intern kunskapsuppbyggnad i utvecklingsekonomiska frågor och ge analytiskt stöd i myndighetens olika processer. I funktionen ingår ett särskilt ansvar för analys av och koordinering av Sidas arbete med ekonomisk utveckling.

Vad innebär praktiken?

Chefekonomfunktionen består av tre personer. Funktionen är ny på Sida och praktikplatsen innbär att bidra till arbetet med att bygga upp funktionen och bidra till chefekonomfunktionens analysarbete genom att:

– Bistå i arbetet med att ta fram en systematik för omvärldsanalys, t ex genom att söka litteratur och sammanställa underlag

– Bistå i arbetet med att bygga en infrastruktur för analys, t ex genom att sammanställa datakällor, bidra till chefekonomens webbsida och nyhetsbrev

– Bistå i arbetet med analyser och projekt, t ex genom att söka och sammanställa statistik, ta fram presentationer, sammanfatta artiklar och underlag

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Samhällsvetenskaplig utbildning på universitetsnivå, gärna med nationalekonomisk inriktning

– God analytisk förmåga

– God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och och med hög kvalitet

– God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av utredningsarbete

– Erfarenhet av att arbeta med och hantera statistik

– Erfarenhet av arbete i ett utvecklingsland

– Kunskaper i franska, spanska eller andra relevanta språk

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser