Sida – Avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd – Enheten för multilateralt samarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM). INTEM/Multi innehar övergripande ansvar för multilateral koordinering och samarbete på Sida. Multi innehar för nuvarande sju tjänster för detta; En FN/UNDP-samordnare, 1 FN/UNICEF-samordnare, två Världsbankssamordnare, två EU-samordnare och en enhetschef. Denna praktikant ska bidra till att stärka enhetens övergripande multilaterala arbete med fokus på kommunikation.

Vad innebär praktiken?

– Medverka i framtagande av portföljanalyser för Multilaterala organisationer

– Medverka i sammanställning samt uppdatering av väsentlig multilateral information på Sharepoint(Sidas intranet), både avdelningssidan och nätverkssidan

– Medverka i att koordinera och bidra till framtagandet av multilateralt informations- och utbildningsmaterial i samarbete med Multisamordnarna

– Bidra till att anordna de seminarier och konferenser som enheten har planerade till våren 2015

– Deltagande i enhetens löpande och övergripande arbetet efter behov och avstämning med handledare

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet inom ämnesområde med relevans för enhetens huvudområden (multilaterala frågor)

– Intresse för och erfarenhet av statistik

– Du har god kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor

– Du är en öppen, utåtriktad och positiv person

– Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp

– Du ska goda kunskap i Officepaketet

– Du är en god administratör

– Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Du har erfarenhet av att verka i ett utvecklingsland

– Du har erfarenhet från statistik och kommunikationsfrågor

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser