Film & referat: Fåtöljensamtal – Oljan i Östafrika (Bengt G Nilsson)

13 oktober gästades FUF-fåtöljen av Bengt G Nilsson som är aktuell med boken Oljans pris. Bengt beskriver sig själv som journalist, författare och resenär med ett stort intresse av Afrika. Oljans pris är en reportagebok som Bengt skrivit efter att ha rest runt i östra Afrika tillsammans med ledningen för Africa Oil för att undersöka oljeindustrins framfart. På senare år har oljeindustrin växt enormt i länder som Etiopien, Uganda, Kenya och inte minst det lilla landet Sydsudan. Dett har inneburit en omvälvning av hela samhället. Under resan pratade Bengt både med ledare för oljebolagen och människor i omgivningen som påverkas av oljegrävningarna. Oljans konsekvenser är många och en central frågeställning i boken är om oljan är en förbannelse eller en välsignelse?

Enligt Bengt har oljeindustrin bidragit till en modernisering av samhället. En förbättrad infrastruktur av nya vägar, elnät och flygplatser har varit en förutsättning för att kunna utveckla en industri som effektivt utvinner olja. Bengt berättar även om att det idag finns ett samspel mellan oljeindustrin och befolkningen där oljebolagen tvingas anpassa sig mer efter de människor som bor i områdena där oljan utvinns. Det blir vanligare att bolagen erbjuder befolkningen någon slags ersättning för att ta över landområden. Det kan röra sig om att borra en brunn, bygga ett sjukhus eller ge ekonomisk ersättning till befolkningen. Dock beskriver Bengt att dessa ersättningar ibland kan vara otydliga. Han berättar att bland de personer som bor i regionen finns stora förväntningar på den växande oljeindustrin och förhoppningar att den ska innebära fler arbetstillfällen och ekonomisk utveckling för alla. På detta sätt skulle oljan kunna ses som en välsignelse som skulle kunna utveckla dessa regioner. Detta förutsätter dock en regering som inte är korrupt eller styrs av egenintresse, vilket tyvärr är vanligt i fler afrikanska länder, tillägger Bengt. Det finns därför en stor risk att befolkningen inte får ta del av de vinster som kommer utav oljan utan att de stannar hos bolagen och investerarna. Därför kan oljan bli förbannelse, speciellt i regioner som är konfliktfyllda. Ett problem är den bristande transparensen när oljelicenserna förhandlas med regeringen. Förhandlingarna präglas av hemlighetsmakeri och detta kritiseras starkt av de gräsrotsorganisationer som finns i regionen. Det råder även brist på lagar och ordning om hur dessa oljeborrningar ska ske. Oljeområdena beskrivs som ”laglösa” områden som präglas av kriminalitet och oro. Ett annat problem är de människor som tvingas på flykt när oljeföretagen köper upp mark som de brukar. Dessa människor är maktlösa och tvingas flytta från sina hem och jordbruk vilket skapar en stor oro. Befolkningen i de områden som köps upp har ofta en låg utbildningsnivå vilket gör att många har svårt att kräva sina rättigheter samt att förstå hur dessa förändringar kommer påverka deras miljö.

En viktig faktor i Afrikas utveckling är Kina som är en stor investerare i oljeindustrin. Kina har gått in i Afrika med stora ambitioner att använda Afrika som råvaruproducent men även för att exportera till den afrikanska marknaden som idag domineras av kinesiska produkter. Detta kommer innebära att Afrika som tidigare varit vänd mot Europa och de tidigare kolonialmakterna kommer vända sig mot Asien och framförallt Kina. Dessa förändringar har börjat ske och kommer att märkas inom några år. Detta kommer enligt Bengt att stöpa om hela det geopolitiska läget i världen.

Av: Anna Jansson

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer