Sida – Avdelningen för Asien, Nordafrika och Humanitärt samarbete – Stödenheten för Asien (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Avdelningen för Asien, Nordafrika och Humanitärt samarbete ansvarar f n för arbetet i följande länder: Afghanistan, Bangladesh, Irak, Kambodja, Myanmar och Palestina samt det regionala samarbetet i Asien och Mellanöstern.

Stödenheten för Asien ansvar för att ge stöd till ambassadernas genomförande av utvecklingssamarbetet. För detta arbete ansvarar en grupp med 6 handläggare/rådgivare. Inför våren 2015 söker denna grupp en praktikant med särskild inriktning mot demokrati, mänskliga rättigheter och statsvetenskap samt ett intresse för utvecklingsfrågor.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med utvecklingssamarbete. Praktikanten ska också få viss insikt i Sidas övriga arbete genom möjlighet att delta i möten, seminarier och kurser som anordnas av Sida.

Enheten har följande mål för sin verksamhet:
– Genomförande av utvecklingssamarbetet i Asien och Mena. Sida styrs genom sk resultatstrategier beslutade av regeringen. Inom de tematiska områden som anges i dessa genomför ambassaderna samarbetet. Enheten bidrar med stöd.
– Vidareutveckling av metod och tematiska frågor för att stärka genomförandet av strategierna.
– Bevakning och bedömning av utvecklingsfrågor på regional som landnivå för att stärka genomförandet av utvecklingssamarbetet.

Inom ramen för ovan kommer ett eller ett par områden att identifieras för praktiken tillsammans med handledaren. Arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:

–  Stöd i handläggning av insatser (beredning, uppföljning och avslut)

–  Bidra med tematiskt och metodologiskt stöd till utlandsmyndigheterna i samband med insatshantering

–  Kartläggning av avdelningens arbete inom demokrati/MR-området

–  Delta i utformandet av resultatförslag som underlag för regeringens samarbetsstrategier.

–  Delta i det löpande tematiska arbetet

–  Andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens ansvarsområden.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Minst C-nivå i statskunskap eller motsvarande med fokus på internationella relationer

– Mycket god analytisk förmåga

– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

– God förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ

– Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete

– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser