Referat: Fåtöljensamtal i Lund – Olja, ursprungsfolk och landrättigheter

I Svalornas secondhandlokal, som är fylld till bristningsgränsen av publik, väntar vi på att samtalet med Ulf Johansson Dahre och Nina Gualinga ska börja. Stämningen är god, kölistan lång och flera människor väntar utanför i hopp om att kunna knipa en återbudsplats.

Nina Gualinga och Ulf Johansson Dahre

Nina Gualinga och Ulf Johansson Dahre

Ulf inleder kvällen. Han tar med oss på en resa världen över, genom historien och ger oss olika exempel på hur olika ursprungsbefolkningars landrättigheter har kränkts. Han pratar om hawaiianer, havsnomader och indianer och deras kamp mot oljeutvinning, gruvindustri och exploatering genom turism. Han tar även upp situationen för samerna i svenska delen av Sàpmi. Han pratar om rennäringen som hotas av gruvbolagen och om hur turismen exploaterar samisk kultur. Ulf menar att det inte spelar någon roll hur många lagar, paragrafer och konventioner som vi skriver, det ekonomiska vinstintresset kommer alltid före mänskliga rättigheter i realiteten.

Nina Gualinga tar vid efter Ulf, hon kommer från Sarayaku i Ecuador och tillhör ett av ursprungsfolken i regionen. Hon är också en del av organisationen Amazon Watch och börjar med att visa deras kampanjfilm Keep the Oil in the Ground i vilken hon är huvudperson. Hon delar med sig av sin personliga resa och sina erfarenheter av hur regimen har låtit vinstintressen gå före deras rättigheter. Hon berättar om hur de ser på naturen som källa till liv och om hur de lever i symbios med den, som beskyddare. Nina berättar att de är ett erkänt ursprungsfolk som på pappret äger rättigheterna till sin mark. Men de äger däremot inte det som finns under marken, och därför anser regimen att de kan sälja rättigheterna till oljan i området till olika oljebolag. Den interamerikanska domstolen har dömt till ursprungsbefolkningarnas fördel, men Ecuador försätter ändå tillåta oljebolagen att borra efter olja på deras mark. Detta är anledningen till kampanjen som Amazon Watch försöker sprida världen över.

Efter de två föredragen inleds en givande fråge- och diskussionsstund, där de båda talarna kompletterar varandra med sina kunskaper och erfarenheter. Vi kommer in på ämnen som vad man själv kan göra för att hjälpa, identiteten som man har i och med platsen som man kommer ifrån, och diskrimineringen av ursprungsbefolkningar. Ulf avslutar det hela med att uppmana till liknande event, engagemang och gräsrotsrörelser. Kvällen blev väldigt lyckad och vi går där ifrån inspirerade och motiverade.

Av: Jonathan Eng & Hanna Mellin

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer