Sida – HUMASIEN – Humanitära enheten (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Humanitära enheten på Sida ansvarar för att genomföra den Humanitära strategin och kanaliserar humanitära biståndsmedel för att möta akuta behov på grund av naturkatastrof eller konflikt. Biståndet är behovsbaserat och syftar till att rädda liv och lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Ofta gäller det omfattande insatser som inbegriper både skydd av civila samt materiellt bistånd såsom livsmedel, husrum, vatten, sanitetsanläggningar och sjukvård. Sidas humanitära bistånd skiljer sig från utvecklingssamarbetet genom att det främsta målet är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet, och inte fattigdomsbekämpning. En annan skillnad är att det humanitära biståndet grundar sig i den humanitära rätten. Det humanitära biståndet via Sida för 2014 är 2,8 miljarder kronor. De största humanitära kriserna som får stöd av Sida under 2014 är Sahelländerna, Syrien, DR Kongo, Sydsudan och Afghanistan.

Vad innebär praktiken?

  1. En övergripande förståelse av humanitära kriser, behov, insatser och kunskap om det humanitära systemet.
  2. Sidas insatshantering av humanitära insatser.
  3. Att sammanställa information inför planering, beslut och uppföljning av biståndsinsatser.
  4. Analys av humanitärt bistånd på landnivå, inklusive tematiska frågor, tex flyktingfrågor och jämställdhetsfrågor.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Akademisk grundexamen inom t ex: Utvecklingsstudier/Fred och konfliktstudier/Internationella relationer/humanitär rätt.

– Språkkunskaper: Goda kunskaper i engelska.

– Kunskap om och intresse för humanitärt bistånd och utvecklingsfrågor.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet från arbete med bistånd i fält och/eller på huvudkontor (även som volontär eller frivillig).

– Språkkunskaper: Spanska, franska, arabiska.

Övrig information

Praktik inom ramen för magisterstudier prioriteras.

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser