Sidan- Avd för Asien, Nordafrika, HUM- Stödenhet Konflikt (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sidas avdelning för Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd har verksövergripande ansvar för hur frågor kopplade till mänsklig säkerhet länkas till svenskt bistånd. Ansvaret för detta återfinns inom Stödenhet Konflikt, som f n består av åtta handläggare/rådgivare som arbetar med mänsklig säkerhet, metod och jämställdhet/könsbaserat våld/säkerhetsrådsresolution 1325. Enheten är också replipunkt från den verksövergripande hub och nätverk som arbetar verksövergripande med mänsklig säkerhet. Inför hösten 2014 söker denna grupp en praktikant med särskild inriktning mot mänsklig säkerhet.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med ett konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet. Tillsammans med handledaren identifieras ett par nyckelområden för praktiken. Praktikanten kommer bland annat att ge stöd i handläggning av projekt och program inom Sidas anslag för mänskliga säkerhet samt förbereda seminarier med temat mänsklig säkerhet.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Minst C-nivå i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande med fokus på internationella relationer och konfliktteori

– Mycket god analytisk förmåga

– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

– Bra sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete och/eller humanitärt bistånd

– Erfarenheter av jämställdhet/arbete mot könsbaserat våld

– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser