Rapport: Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld

FUF tog under 2013-2014 initiativ till en serie om tre seminarier om utvecklings- och biståndspolitik. Utgångspunkten var de globala förändringar som skett och som påverkar förutsättningarna för denna politik. En översiktlig sammanfattning av seminarierna och slutsatserna kring de viktigare utvecklingstendenserna och de utmaningar de innebär för utvecklings- och biståndspolitiken finns nu i rapporten Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld. (En engelsk version av rapporten hittar du HÄR!). Ett särskilt tack riktas till Bertil Odén som stått för merparten av arbetet med att sammanställa rapporten.

Dela det här:
Publicerat i Övrigt